Mobile Menu

ads

More News

3 Doa Tahlil Lengkap Dengan Artinya Yang Bisa Diamalkan Umat Muslim

09:04

Doa tahlil adalah amalan yang dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan mendatangkan pahala kepada ahli kubur yang didoakan. 

Tahlil merupakan amalan favorit yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para Nabi terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah, yang artinya :

Sabda Rasulullah SAW : “Sebaik – baik perkataan yang aku ucapkan dan para nabi terdahulu adalah ucapan laailaaha illallah wahdah la syarikalah (tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya.)

Sebagaimana yang diketahui bahwa membaca doa tahlil termasuk amalan zikir yang rutin dilakukan umat Muslim setiap malam Jumat atau saat ada orang yang meninggal dunia atau haul. Doa tahlil memiliki banyak manfaat dan keutamaan, seperti salah satunya akan mendapat ampunan dosa dan ridha dari Allah SWT. 

Berikut sudah dirangkum 3 doa tahlil lengkap yang bisa diamalkan umat Muslim :

1. Doa Talil Pertama
Baacan Latin :
Tshumma ilaa Jamii’i Ahlil Qubuuri Minal Muslimiina Walmuslimaati Walmu’miniina Walmu’minaati Mim Masyaariqil Ardhi Ilaa Maghooribihaa Barrihaa Wabahrihaa Khushushon Illa Aaabaainaa Wa-Ummahaatinaa Wa-Ajdaadinaa Wajaddaatinaa Wanakhush-Shu Khushuuson Manijtama’naa Haahunaa Bisababihii Wali-Ajlihii.

Artinya :
“Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dari kalangan orang – orang Islam laki – laki dan perempuan, orang mukmin laki – laki dan perempuan, dari belahan bumi timur dan barat, di laut dan di darat, terutama kepada bapak – bapak dan ibu – ibu kami, kakek dan nenek kami, lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul disini.”

2. Doa Tahlil Kedua 
Bacaan Latin :
Allahummaghfir Lahum Warhamhum Wa ‘Aafihim Wa’fu ‘Anhum. Allaahumma Anzilir Rohmata Walmaghfirota ‘Alaa Ahlilqubuuri Min Ahli Laa Ilaaha Illalaahu Muhammadur Rasuulullaah.

Artinya :
“Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, berilah mereka kesejahteraan dan maafkanlah mereka. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang selalu mengucapkan ‘Laailaaha illalaah muhammadur rasuulullaah’ (Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah).

3. Doa Tahlil Ketiga
Bacaan Latin :
Allaahumma Arinal Haqqo Hqaaon Waruqnat Tibaa’ahu, Wa Arinal Baathila Baathilan Waruqnaj Tinaabahu. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhiroti hasanah waqinaa ‘adzaaban naar. Subhaana robbika robbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun, wasalaamun ‘alal mursaliina walhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin.

Artinya :
“Ya Allah, tunjukanlah kepada kami kebenaran adalah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah suatu kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masa suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan, dari sifat – sifat yang mereka (musuh – musuhNya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta.”

Membaca doa tahlil bisa mendatangkan ketenangan jiwa sekaligus mendatangkan pahala dan keutamaan. Doa tahlil memang memiliki beberapa keutamaan yang baik jika dibaca rutin setiap hari. Salah satu keutamaan membaca doa tahlil adalah akan masuk surga. 

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yang artinya :

“Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah ‘Laailaaha illallah’, maka dia akan masuk surga.” (HR. Abu Daud. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih Nomor 1621). 

Orang yang senantiasa membaca doa tahlil ‘Laailaaha illallah’ bahkan saat sakaratul maut, maka orang tersebut akan dimasukkan kedalam surga. 

Komentar 0
Sembunyikan Komentar

0 komentar:

Post a Comment